Types aandoeningen | DAVF in de hersenen of de wervelkolom

Een durale arterioveneuze malformatie (DAVF) kan in het hoofd of in de wervelkolom voorkomen. De vaatafwijking bestaat uit een verworven misvorming van het bloedvatstelsel in het harde hersenvlies (de dura) gelegen, waarbij er een abnormale kortsluiting (vaatmisvorming of malformatie) is ontstaan tussen slagaders (arteries) en aders (venen). Kenmerkend is een directe verbinding tussen de betrokken slagader en de ader.

Types davf
  1. CT angio reconstructie hersen DAVF (links)
  2. angiografie voor afsluiting van de DAVF
  3. angiografie na afsluiting van de DAVF

Het gevolg is dat de bloeddruk in de aders veel hoger is dan normaal. De klachten die dan ontstaan zijn meestal:

  • Oorsuizen (de hartslag wordt gehoord aan de kant van de DAVF)
  • Druk op de ogen
  • Functieverlies van het ruggenmerg (gevoelsstoornissen/krachtverlies van de benen)
  • Bloeding

De diagnose DAVF is niet gemakkelijk. De meeste patiënten worden pas laat bij ons gezien. De behandeling is meestal embolisatie, maar soms ook een chirurgische operatie of bestraling. In ons team elke patiënt met een DAVF individueel besproken en wordt gekeken naar de behandeling of combinatie van behandelingen met de minste risico’s en het meeste resultaat.