Types aandoeningen | Aneurysma

Een aneurysma is een zwakke plek van een bloedvat wand, waardoor dit bloedvat plaatselijk een uitstulping gaat vertonen. Men neemt aan dat in de meeste gevallen deze zwakke plek is aangeboren, waarop na verloop van tijd deze plek uitgroeit tot een bloedvatuitstulping (aneurysma). Een aneurysma is meestal een uitzetting of verwijding van het bloedvat zelf (bijvoorbeeld aneurysma van de buikslagader (aorta)), maar in het hoofd ziet men eerder zakvormige uitstulpingen (blaasjes) gelegen op de splitsing van bloedvaten (zie figuur). Deze uitstulpingen geven een verhoogd risico op bloeding door het barsten van deze zwakke plek. Zo´n hersenbloeding kan verschillende klachten geven, zoals plotse hevige hoofdpijn met misselijkheid en braken tot zelfs overlijden. Ook kan het aneurysma zo groot worden dat er druk ontstaat op nabij gelegen hersen- of zenuwweefsel met neurologische klachten tot gevolg (bijvoorbeeld spraakproblemen, dubbel zien, verlammingen…).

Types aneurysm 1
– Hersen aneurysma bloeding geeft subarachnoidale bloeding (SAB) rond de hersenen en soms ook bloeding in de hersenen (intracerebraal hematoom) –
Origineel van K Go

Een hersenaneurysma kan op elke leeftijd voorkomen en zowel bij mannen als bij vrouwen ontstaan. Men gaat ervan uit dat zo’n aneurysma geleidelijk aan groeit. Een aneurysma is over het algemeen slechts enkele millimeters groot. Meestal wordt een hersenaneurysma ontdekt omdat iemand een hersenbloeding krijgt. Zo’n hersenbloeding zien we vooral bij vrouwen op een leeftijd van 40 tot 60 jaar oud. Dit is een speciaal type van hersenbloeding, de zogenaamde subarchnoïdale bloeding (SAB). De bloeding zit niet alleen op de plaats van het aneurysma, maar verspreidt zich in het hoofd rond de hersenen en naar de nek. Zo’n bloeding is zeer ernstig met een hoge sterfte en invaliditeit als gevolg. Bij de mensen die de bloeding overleven en naar het ziekenhuis worden gebracht, dient de oorzaak van de bloeding, het aneurysma, op korte tijd behandeld te worden, omdat de kans op een tweede bloeding uit het aneurysma de eerste periode erg hoog is en meestal fataal afloopt.

Soms wordt een hersenaneurysma bij toeval op een scanner ontdekt. In zo’n geval zal een afweging gemaakt worden door ons team of dit aneurysma behandeld dient te worden of dat een opvolging hiervan is aangewezen. Wij bespreken dit op onze consultatie.

Types aneurysm 2
  1. CT scan toont SAB
  2. Opnames met contrast laten de bloedvaten zien
  3. 3D recontructie toont een hersen aneurysma

De diagnose van een subarchnoïdale hersenbloeding wordt gesteld met behulp van een CT-scan. Vervolgens wordt met een angiografie (bloedvatonderzoek) het aneurysma opgespoord. Het angiografie onderzoek wordt beschreven bij het hoofdstuk endovasculaire behandelingen.

De behandeling van een gebloed hersenaneurysma bestaat uit de afsluiting hiervan zodat deze niet meer kan bloeden. Deze afsluiting gebeurt onder algemene narcose door middel van een operatie. In de meeste gevallen zal een afsluiting met endovasculaire embolisatie door de interventioneel neuroradioloog plaats vinden, dat wil zeggen dat het aneurysma met een katheter vanuit het bloedvat zelf wordt opgevuld met
speciaal hiervoor ontwikkelde “coils” (veertjes/spiraaltjes) ook wel “coiling” genoemd.

Types aneurysm 3
– Coil en clip –

Soms dient ook een stent geplaatst te worden. Dit is een buisje met mazen welke een versteviging van de bloedvatwand geeft, de opening (“nek”) van het aneurysma verkleint en de ingebrachte coils op hun plaats kunnen houden.

Wanneer een endovasculaire behandeling niet mogelijk is, kan het aneurysma met een klassieke schedeloperatie door de neurochirurg onder narcose worden uitgeschakeld. Hierbij wordt door een beperkte schedelopening in het bot van buitenaf naar het aneurysma gegaan en het aneurysma afgesloten door het plaatsen van een clip (soort kleine wasknijper) op de overgang van het aneurysma naar het normale bloedvat.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende behandelingen kunt u kijken onder het hoofdstuk behandelingen.