Chirurgische behandelingen | Cerebraal AVM

De meest effectieve behandeling voor een AVM is het eerst deze onder narcose te emboliseren (zie endovasculaire behandeling AVM) waarbij voornamelijk de grote aanvoerende slagaders worden dichtgelijmd. Indien de plaats van het AVM in de hersenen dit toelaat dient men het AVM vervolgens chirurgisch te verwijderen. Dit heeft als voordeel dat het AVM inclusief de zeer kleine takjes die niet geëmboliseerd kunnen worden voorgoed verdwenen zijn zonder kans op een recidief (opnieuw uitgroeien van het AVM). Dit chirurgisch verwijderen van het AVM voorkomt ook aangroei of hergroei van AVM’s die eerder alleen zijn geëmboliseerd of bestraald. Alleen emboliseren van een AVM is in de meeste gevallen niet mogelijk.

AVM
AVM
– Hersenen na verwijderen AVM –

De operatie gebeurt onder narcose door middel van een botluik. Het AVM is meestal oppervlakkig gelegen en wordt onder de microscoop voorzichtig beetje voor beetje volledig verwijderd waarbij alle kleine bloedvaten worden verschrompeld en verwijderd uit de hersenen. Het operatierisico hangt af van de grootte en de plaats van het AVM, maar is in de meeste gevallen laag (5 % complicaties).