Endovasculaire behandelingen |
Embolisatie van een meningeoom in het hoofd of in de wervelkolom met lijm en/of partikels

Met deze informatie willen wij u duidelijkheid geven over de behandeling van een meningeoom in het hoofd en krijgt u een aantal richtlijnen en adviezen om sneller te herstellen.

Het meningeoom

Een meningeoom is een gezwel of tumor dat uitgaat van het hersenvlies. Een meningeoom kan overal voorkomen waar hersenvlies aanwezig is zowel in het hoofd als in de wervelkolom. In principe is een meningeoom een goedaardige tumor, die slechts zelden kwaadaardig kan ontaarden. Het is een ander soort tumor dan een tumor van de hersenen zelf.

Een meningeoom wordt meestal op middelbare leeftijd bij vrouwen ontdekt, maar kan op iedere leeftijd en ook bij mannen voorkomen. Het is een traag groeiend gezwel waardoor de klachten ook meestal langzaam ontstaan. Meestal wordt het meningeoom pas ontdekt als deze al groter is gegroeid. De verschijnselen komen door druk op de hersenen waardoor hoofdpijn en soms ook misselijkheid en braken kunnen optreden. Afhankelijk van de plaats waar het meningeoom zich bevindt kunnen ook andere klachten ontstaan die in relatie staan met dat deel van de hersenen of het ruggenmerg.

De diagnose meningeoom wordt meestal met een CT of MRI onderzoek gesteld. De behandeling bestaat uit het wegnemen van het gezwel. Dit gebeurt meestal met een chirurgische operatie, soms met bestraling. Soms wordt voorafgaand aan een operatie of bestraling een embolisatie van het meningeoom uitgevoerd om de bloedtoevoer naar het gezwel af te sluiten. Dit wordt de meningeoom embolisatie genoemd. De tumor wordt hiermee dus niet weggenomen.

Voor het onderzoek

  • Het is belangrijk de volgende dingen te melden aan de arts of verpleegkundige:
    • Zwangerschap
    • Allergieën, vooral contrastallergie
    • Medicatie
  • Gebruik van medicatie dient u te overleggen met uw behandelende arts. Vooral belangrijk is het gebruik van bloedverdunners (Aspirine, Ascal, Asaflow, Plavix, Ticlid, Marevan, Sintrom, fraxiparine, etc) te bespreken.
  • Bij contrastallergie dient u voorbereid te worden. Dit betekent een tablet Medrol 35mg de avond voor het onderzoek te nemen.
  • U dient voor het onderzoek nuchter te zijn. In de praktijk betekent dit dat u vanaf middernacht de dag vóór het onderzoek niets meer eet of drinkt. Op de dag van het onderzoek mag u enkel uw medicatie met een beetje water innemen.

Ziekte of verhindering

Normaal gesproken heeft uw behandelende arts of uzelf een afspraak voor het onderzoek gemaakt. Indien u door één of andere reden niet in staat bent het onderzoek te laten doorgaan, neemt u best zo snel mogelijk contact op met de dienst radiologie. Dit kan via het telefoonnummer 03 821 3803. U kunt dan eventueel ook een nieuwe afspraak maken.

Lokale verdoving

Voor de behandeling dient u perfect stil te liggen. Meestal is het niet noodzakelijk dat u volledig in slaap gebracht wordt (algemene narcose). De behandeling gebeurt via bloedvaten die aan de buitenkant van de schedel verlopen en duurt ongeveer een uur. U hoeft niet al die tijd stil te liggen. De interventioneel neuroradioloog zal u vertellen wat u kunt verwachten tijdens het onderzoek en wanneer u stil moet blijven liggen met het hoofd.

Opname

U wordt voor 1 dag (soms langer) opgenomen in het ziekenhuis. Dit is meestal op de verpleegafdeling A4 (4e verdieping) op de afdeling neurochirurgie. Op de ochtend van de opname meldt u zich nuchter (laatste maaltijd voor middernacht) aan op het centrale onthaal van het ziekenhuis, waarna u doorverwezen wordt naar de verpleegafdeling. Daar wordt u ontvangen door een verpleegkundige, die alle praktische zaken met u regelt. Ook is er op de afdeling een zaalarts aanwezig.

Behandeling

Het emboliseren van een meningeoom wordt door gespecialiseerde interventionele neuroradiologen uitgevoerd op de angiokamer van de afdeling radiologie. De behandeling wordt meestal onder plaatselijke verdoving (lies) uitgevoerd, maar in sommige gevallen kan het ook zonder algemene narcose gedaan worden. Eerst wordt er vanuit de liesslagader een dun slangetje (geleide katheter) tot in de halsslagaders gebracht. Daarna wordt via deze geleide katheter een nog dunner slangetje (microkatheter) zeer voorzichtig tot zeer dichtbij de het meningeoom geplaatst. Vervolgens wordt dan zeer voorzichtig stap voor stap de bloedvaatjes van het meningeoom afgesloten met partikels (zeer kleine bolletjes)onder continue röntgencontrole. Soms wordt lijm gebruikt om de aangedane bloedvaten dicht te maken.

Na de behandeling worden de katheters verwijderd en wordt het gaatje in de liesslagader afgesloten met een speciale plug (angioseal®) of wordt de lies met de hand gedurende 10 minuten afgeduwd. Een angioseal® blijft achter in het lichaam, maar wordt vanzelf door het lichaam afgebroken in ongeveer 2 a 3 maanden. Zolang moet men voorzichtig zijn bij het eventueel opnieuw aanprikken van deze lies.

Na de behandeling

Na het onderzoek minimaal 4 uur plat in uw bed te blijven liggen. Om een nabloeding te voorkomen dient u het been van de aangeprikte kant niet te gebruiken (ook niet plooien). Ook moet u het aanspannen van de buikspieren zoveel mogelijk voorkomen(bijvoorbeeld zeer voorzichtig zijn met hoesten of niezen, uitstellen toiletbezoek, etc.). Hierna is meestal bedrust tot de volgende ochtend aangewezen.

In veel gevallen kan u last hebben van hoofdpijn. Hiervoor kunt u pijnmedicatie krijgen.

Zelf autorijden de dag na het onderzoek is nog niet toegestaan. Ook moet u de eerste drie dagen na het onderzoek voorzichtig zijn met heffen, tillen en sport.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u voorschriften voor medicatie en een afspraak voor een controle consult op de neurovasculaire consultatie mee.

Meestal wordt u kort na de embolisatie (volgende dag(en) of week) geopereerd aan het meningeoom door de neurochirurg.

Pijn, ongemakken en risico’s

Van het onderzoek zelf merkt u niets. Na afloop kan de prikplaats in de lies nog pijnlijk zijn. Pijn kan u altijd melden aan de verpleegkundige of de dokter. Zelden zijn er vanwege het gebruik van contrastmiddelen en/of medicatie allergische reacties (roodheid, huidbobbels/ zwelling, heesheid, benauwdheid, …) of schadelijke effecten op de nieren (vooral bij mensen met voorafbestaande minder goede nierfunctie). Zeldzaam kan er ook een nabloeding in de lies optreden.

Soms kunnen ernstige complicaties ontstaan doordat onbedoeld normale bloedvaten afgesloten raken of omdat een bloeding of nabloeding in de lies kan optreden. Soms is daarvoor een spoedoperatie nodig.

De specifieke (beperkte) risico´s van de behandeling en de eventuele gevolgen worden met u besproken in een gesprek met de behandelende artsen voor de procedure.

Eventuele problemen de eerste dagen

Als één van de volgende klachten optreedt in de eerste dagen tot weken na de behandeling dient u direct contact op te nemen met ons:
plotse hoofdpijn, toenemende sufheid, verlamming of ander functie uitval en een nabloeding in de lies.

U kunt dan bellen naar het algemene nummer van het ziekenhuis 03-8213000 en vragen naar één van de artsen van ons team.

Bijkomende vragen

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de behandelende arts, gespecialiseerde verpleegkundige of radioloog via het algemene nummer van de afdeling radiologie van het UZA (03 821 3803).