Onderzoeken | Cerebrale angiografie (bloedvatonderzoek van de hersenen)

In deze pagina krijgt u uitleg over de procedure, het angiografie onderzoek, en informatie over de gang van zaken rond deze procedure.

Angiografie

Een angiografie is een medisch onderzoek waarbij een arts (interventie radioloog) de bloedvaten van het menselijk lichaam in beeld brengt. Hierbij wordt na plaatselijke verdoving van de lies een dun slangetje (katheter) in de slagader gebracht. Via deze katheter kan contrast vloeistof worden ingespoten, waarna heel precies bloedvaten onderzocht kunnen worden door het maken van röntgenfoto’s. Het onderzoek is niet pijnlijk (behoudens de plaatselijke verdoving van de lies) en duurt meestal een half uur. U ligt hiervoor op de rug op de angiografietafel met het hoofd op een steun. De contrastvloeistof kan in het hoofd en de keel tijdelijk een warm gevoel geven, soms treden kortdurende lichtflitsen bij de ogen op en kan een gevoel van duizeligheid ontstaan.

Exams cerebral angiography 1
– Angiografie: katheter onderzoek van de bloedvaten vanuit de lies slagader –

Voor dit onderzoek is een opname in het ziekenhuis nodig met een overnachting. De volgende dag kan u met ontslag, maar mag u niet zelf auto rijden. Gedurende 3 dagen moet u vermijden om zware lichamelijke inspanning te doen (sport, fietsen, lichamelijke arbeid op werk of in huis) om een nabloeding in de lies te voorkomen.

Exams cerebral angiography 2
– Biplane angiografie toestel –

Voorafgaand aan het onderzoek

 • Het is belangrijk de volgende dingen te melden aan de arts of verpleegkundige:
  • Zwangerschap
  • Allergieën, vooral contrastallergie.
  • Medicatie
 • Gebruik van medicatie dient u te overleggen met uw behandelende arts. Vooral belangrijk is het gebruik van bloedverdunners (Aspirine, Ascal, Asaflow, Plavix, Ticlid, Marevan, Sintrom, fraxiparine, etc) te bespreken.
 • Bij contrastallergie dient u voorbereid te worden. Dit betekent een tablet Medrol 35mg de avond voor het onderzoek te nemen.
 • U dient nuchter te blijven vanaf middernacht op de dag voor het onderzoek. De noodzakelijke medicatie mag u ’s ochtends met een kleine hoeveelheid water innemen.

Ziekte of verhindering

Normaal gesproken heeft uw behandelende arts of uzelf een afspraak voor het onderzoek gemaakt. Indien u door één of andere reden niet in staat bent het onderzoek te laten doorgaan, neemt u best zo snel mogelijk contact op met de dienst radiologie. Dit kan via het telefoonnummer 03 821 3803. U kunt dan eventueel ook een nieuwe afspraak maken.

Opname

U wordt voor minstens 1.5 dag opgenomen in het ziekenhuis. Dit is meestal op de verpleegafdeling A4 (4e verdieping) op de afdeling neurochirurgie. Op de ochtend van de opname meldt u zich nuchter (laatste maaltijd voor middernacht) aan op het centrale onthaal van het ziekenhuis, waarna u doorverwezen wordt naar de verpleegafdeling. Daar wordt u ontvangen door een verpleegkundige, die alle praktische zaken met u regelt. Ook is er op de afdeling een zaalarts aanwezig.

Verloop van het onderzoek

U krijgt een infuus in de ader ingebracht om medicatie te kunnen toedienen indien nodig. Vlak voor het onderzoek wordt u in uw bed van de verpleegafdeling naar de angiokamer (speciale onderzoekskamer op de afdeling radiologie, 2e verdieping) gebracht. Voor het onderzoek krijgt u als kleding een speciaal hemdje. Probeert u vlak voor het onderzoek nog naar het toilet te gaan om een lege blaas te hebben, want na het onderzoek heeft u lange tijd bedrust.

In de angiokamer gaat u op uw rug op de onderzoekstafel liggen. De verpleegkundige zal de lies voor het onderzoek scheren en ontsmetten. Bij het onderzoek van bloedvaten van het hoofd wordt uw hoofd in een speciale hoofdsteun geplaatst. De interventie radioloog zal u afdekken met steriele lakens en vervolgens een verdovingsprikje in de lies geven. Hierna zal het onderzoek starten met het inbrengen van een kleine werkbuis in de liesslagader. Vervolgens gaat de radioloog specifiek de te onderzoeken bloedvaten opzoeken met de katheter, die opgeschoven wordt over een zeer dunne metalen draad (voerdraad). Dit opvoeren van de katheter en voerdraad is pijnloos. Eenmaal de katheter op de goede plaats is gelegd, begint het eigenlijke onderzoek. Via de katheter wordt contrast ingespoten, waarna röntgenfoto’s worden gemaakt. Hierbij kunt u tijdelijk een warmte gevoel ervaren en naargelang het onderzochte gebied een prikkelend gevoel, lichtflitsen zien of duizeligheid ervaren. Tijdens het maken van de foto’s is het zeer belangrijk zo stil mogelijk te blijven liggen met het hoofd en eventueel zelfs de adem in te houden of niet te slikken. Na het onderzoek zal de radioloog de katheter met voerdraad en het werkbuisje verwijderen. De prikplaats wordt vervolgens minstens 10 tot 15 minuten stevig dicht gedrukt. Hierna wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Exams cerebral angiography 4Exams cerebral angiography 5
 1. beide hoofdslagaders van de grote hersenen (arteria carotis interna)
 2. Hoofdslagader van de kleine hersenen (arteria basilaris) en een aneurysma op de basilaris top

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek moet u minimaal 4 uur in uw bed blijven liggen met de benen gestrekt. Om een nabloeding te voorkomen dient u het been van de aangeprikte kant niet te gebruiken (ook niet plooien). Ook moet u het aanspannen van de buikspieren zoveel mogelijk voorkomen (bijvoorbeeld niet overdreven hoesten of niezen, uitstellen toiletbezoek, niet rechtop in bed zitten, etc.). Na 4 uur mag gedraaid en gekeerd worden in bed, maar is bedrust tot de volgende ochtend aangewezen. Zelf autorijden de dag na het onderzoek is nog niet toegestaan. Ook moet u de eerste twee dagen na het onderzoek voorzichtig zijn met heffen, tillen en sport.

Pijn, ongemakken en risico’s

Meestal zijn enkel de verdovingsprik voor het onderzoek en het afdrukken van de lies na het onderzoek onaangenaam. Soms kan de slagader nog pijnlijk zijn, maar in principe is het onderzoek pijnloos. Pijn bij het onderzoek moet u altijd melden aan de onderzoeker. Verder kan het (stil)liggen ook ongemakkelijk zijn.

Bij inspuiten van contrast komen de volgende effecten veel voor: warmte gevoel, vreemde smaak in de mond of keel, soms tijdelijke misselijkheid. Zelden zijn er allergische reacties (roodheid, huidbobbels/ zwelling, heesheid, benauwdheid, …) of schadelijke effecten op de nieren (vooral bij mensen met vooraf bestaande minder goede nierfunctie). Zeldzaam kan er ook een nabloeding in de lies optreden.

Uitslag van het onderzoek

Het resultaat van het onderzoek wordt dezelfde of de volgende dag met u besproken. Soms is dit niet mogelijk en wordt een afspraak voor u voorzien op de raadpleging.

Bijkomende vragen

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de behandelende arts, gespecialiseerde verpleegkundige of radioloog via het nummer van de afdeling angiografie van het UZA (03 821 3803).